Tür [1]
Alt Tür [1]
Bölüm [1]
Yayınlayan [1]
Dil [1]
Konu [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Oda [1]
Kitap
Kitap [İstatistik]
97519355

Adalet istatistikleri 1996 = Judicial statistics /

Devlet İstatistik Enstitüsü
1998