Tür [1]
Alt Tür [1]
Bölüm [1]
Yayın Tarihi [11]
Yayınlayan [1]
Dil [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
975193320X

Hizmet istatistikleri 2000 = service statistics /

Devlet İstatistik Enstitüsü
2003
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap
Kitap