Tür [1]
Bölüm [1]
Yayın Tarihi [1]
Dil [1]
Konu [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Kitap

T.C. Devlet İstatistik Enstitüsü 1926 - 1999 /

T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Araştıma - Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
1999