Tür [1]
Alt Biçim [1]
Bölüm [1]
Yayınlayan [4]
Dil [1]
Şekil [1]
Ortam [1]
Süre [1]
Süreli / Sayı [1]
Süreli / Cilt [1]
Bulunduğu Kütüphane/ler [1]
Süreli Sayı [Dergi]
13029975

Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi

Süreli / Tarih2005
Süreli / Sayı9
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]
1304429X

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi

Süreli / Tarih2008
Süreli / Sayı9
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]
13039245

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Süreli / Tarih2009
Süreli / Sayı9
Süreli / Cilt5
Süreli Sayı [Dergi]
13066757

Journal of Democracy

Süreli / Tarih2010
Süreli / Sayı9
Süreli / Cilt5