Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13037013

itüdergisi/b : sosyal bilimler

Süreli / Tarih2005
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
13037021

itüdergisi/c : fen bilimleri

Süreli / Tarih2004
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
1302258X

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi [World of accounting science]

Süreli / Tarih2000
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı
13075705

Bankacılık ve Finansal Piyasalar

Süreli / Tarih2008
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
13082701

IJETE International journal of emerging and transition economies

Süreli / Tarih2009
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
13075063

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi = Beykent University Journal of Social Sciences

2
Süreli / Yıl2
Süreli / Tarih2008
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı
13079190

Defence Against Terrorism Review

Süreli / Tarih2009
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
13045318

Yönetim Bilimleri Dergisi = Journal of Administrative Sciences

Süreli / Tarih2004
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
13039857

Civilacademy : Journal of Social Sciences

Süreli / Tarih2004
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2
Süreli Sayı [Dergi]
1303703X

İTÜ Dergisi/d : Mühendislik

Süreli / Tarih2003
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt2