Süreli Sayı
13036831

Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Bilimleri Dergisi

Süreli / Tarih2011
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt10
Süreli Sayı
13034995

Kamu İş

Süreli / Tarih2008
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt10
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
13018779

Polis Bilimleri Dergisi = Turkish journal of police studiesF

Süreli / Tarih2008
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt10
Süreli Sayı [Dergi]
13027980

Selçuk Journal of Applied Mathematics

Süreli / Tarih2009
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt10
Süreli Sayı [Dergi]
Süreli Sayı [Dergi]
1302258X

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi [World of accounting science]

Süreli / Tarih2008
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt10
Süreli Sayı
Süreli Sayı [Dergi]
15547361

Domino

Süreli / Tarih2015
Süreli / Sayı1
Süreli / Cilt10