Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]
9751918189

Otel ve lokanta istatistikleri = Hotel and restaurant /

Devlet İstatistik Enstitüsü
1197
Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]
9751926041

Çalışma istatistikleri 1998-1999 = Labour statistics /

Devlet İstatistik Enstitüsü
2001
Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]
Kitap [İstatistik]